Hizmetlerimiz

Laparoskopi

Laparoskopi

Laparoskopi, kapalı ameliyat anlamına gelmektedir. Küçük bir kesi ile karın boşluğu içerisinde yer alan organların, Kamera yardımıyla görüntülenmesi işlemidir. Bu aşamada gerçekleştirilen uygulamalar ise laparoskopik ameliyat adını almaktadır. Jinekolojik operasyonlarda ...

Histereskopi

Histereskopi

Histeroskopi, vajinal yoldan rahim ağzının, rahim yolunun ve rahim boşluğunun bir kamera sistemi ile görüntülenmesi işlemidir. Bu görüntüleme işlemini gerçekleştiren alet histeroskop adını almaktadır. Histeroskopi jinekolojide sıklıkla kullanılmaktadır. Histeroskopi; ...

Sperm Dondurma

Sperm Dondurma

Sperm dondurma, erkeğin üretkenliğini devam ettirebilmesi için sperm örneklerinin daha sonra kullanmaya uygun olacak şekilde dondurulup saklanması ...

Oosit Dondurma

Oosit Dondurma

Oosit dondurma, toplanan olgun yumurta hücrelerinin, sonraki yıllarda kullanılması için özel şartlar altında dondurulup saklanması ...

Micro TESE : TESE

Micro TESE : TESE

Micro TESE, meni içerisinde hiç sperm hücresinin bulunmadığı hastalardan mikroskopik düzeydeki operasyon ile testis içerisinden sperm alınması ...

TESA: (Testiküler Sperm Aspirasyonu)

TESA: (Testiküler Sperm Aspirasyonu)

TESA işlemi, normal düzeyde sperm üretimi değerlerine sahip olan, fakat ejakülat içerisinde hiç sperm yer almayan durumlarda uygulanan bir işlemdir. Bu işlem lokal anestezi uygulaması ile ...

HSG : (Histere - Salpinografi ) – Rahim Filmi

HSG : (Histere - Salpinografi ) – Rahim Filmi

HSG (histerosalpingografi) kontrast bir madde verilerek rahim içerisinin, tüplerin incelenmesini sağlayan radyografik görüntüleme sistemidir. Bu uygulamaya ilaçlı rahim filmi de ...

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

PGT (Prenatal Genetik Tanı) tüp bebek uygulamasında embiriyoların genetik açıdan test edildikten sonra sadece sağlıklı olanlarının alınarak anneye nakledilmesi ...

Endoskopik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Jinekolojide endoskopik cerrahi, 2 ye ayrılmaktadır. Bunlar, laparoskopi ve histeroskopi ...

Cerrahi Yöntemle Sperm Arama Teknikleri

Cerrahi Yöntemle Sperm Arama Teknikleri

Ejakülat içerisinde sperme rastlanmadığı ya da spermin kalitesinin veya canlılığının düşük değerlerde olduğu zaman, kanallardan testisten ya da epididimisden spermin cerrahi uygulama ile elde edilmesi işlemidir. Bu işlem sırasında lokal anestezi ya da çok hafif bir genel ...

Spermiyogram : ( Kısırlık Testi – Sperm Tahlili )

Spermiyogram : ( Kısırlık Testi – Sperm Tahlili )

Spermiyogram : (Kısırlık Testi – Sperm Tahlili), erkeklerin üreme düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yapılan mikroskobik düzeydeki incelemedir. Kısırlık endişesi olan ve çocuk sahibi olamayan kişilerde durumu incelemek adına yapılan önemli bir ...

IVF (In Vitro Fertilizasyon-Tüp Bebek)

IVF (In Vitro Fertilizasyon-Tüp Bebek)

IFV ( İn Filtro Fertilizasyon ), laboratuar ortamı altında sperm ile yumurtanın birleştirilerek embriyo meydana getirilmesi işlemidir. Embriyoların belli düzey ve kaliteyi yakalayanları anne adayının rahmine ...

ICSI (İntrastoplazmatik sperm enjeksiyonu - Mikroenjeksiyon)

ICSI (İntrastoplazmatik sperm enjeksiyonu - Mikroenjeksiyon)

Semen örneğindeki sperm sayısının, hareketliliğinin ve normal yapıdaki sperm sayısının az olduğu ya da normal sayıda sperm olmasına rağmen spermlerin yumurtayı döllemede başarısız olduğu durumlarda uygulanan bir ...

Yumurtlama tedavisi (Ovulasyon İndüksiyonu)

Yumurtlama tedavisi (Ovulasyon İndüksiyonu)

Yumurtlama tedavisi, ilaçlarla birlikte yumurtlamanın uyarılmasını ve yumurta sayısının çoğaltılmasını bu sayede de gebelik şansının yükselmesini sağlayan uygulamaları ...

IUI

IUI

IUI (Aşılama), erkekten sperm hücresi alınarak, anne adayının yumurtlama dönemi içerisinde rahmine yerleştirilmesi işlemidir. Aşılama yönteminde başarı şansı tedavi başına %20-%25 ...


Teşvikiye, No:, Hakkı Yeten Cd. No:23/27, 34365 Şişli/İstanbul, 34209 Istanbul, Turkey
+90 212 234 22 38 (pbx)
info@acetto.com.tr
© 2017 Tüm hakları saklıdır. Acetto Klinik