ICSI=İntr stoplazmik sperm injeksiyonu demektir.Yani seçilmiş spermin mikroskop altında özel iğneleri ile yumurtanın zona denilen kalın kabuğundan içeriye yerleştirilmesi demektir ki bu durum,özellikle yumurta azlığı veya sperm kalitesinin düşük olduğu durumlarda rutin kullandığımız bir tekniktir.Böylece döllenme riske atılmamaya çalışılır.İVF=İn vitro fertilizasyon,yumurta ile sperm uygun medyum ortamına yan yana konularak ken kendilerine döllenmesini sağlamaktır.Ancak bu durum yeterli yumurta sayısı ve sperm fonksiyonlarının iyi olması gerekir.


Teşvikiye, No:, Hakkı Yeten Cd. No:23/27, 34365 Şişli/İstanbul, 34209 Istanbul, Turkey
+90 212 234 22 38 (pbx)
info@acetto.com
© 2010 - 2016, All rights reserved. Confidentiality agreement. This website was made by Empathy Design. Please click for more detailed information.